X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hur ska framtidens komparativa effektstudier göras?

Vid Centrum för hälsoekonomisk forskning samverkar universitetets kompetenser för att öka kunskapen om frågor kring effektivt och jämlikt resursutnyttjande och tillgång till hälsa.

Visionen är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö och ett nationellt kompetenscentrum kring registerdatabaserad medicinsk och hälsoekonomisk utvärdering och metoder för prissättning och ersättning inom hälso- och sjukvård.

Centrum för hälsoekonomisk forskning och Lif bjuder in till ett seminarium kring hur vi kan studera hur effektiva medicinska interventioner är när de används i den kliniska vardagen.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet

Program

En lättare lunch serveras från kl. 12.00.

Välkomsthälsning från organisatörerna
Analyschef Karolina Antonov, Lif, och professor Erik Grönqvist, Centrum för hälsoekonomisk forskning

Vilka krav ska eller kan ställas på komparativa effektstudier vid subventionsbeslut? En process illustrerad genom utvärderingar av abiraterone acetate och enzalutamide vid prostatacancer
Per Johansson, professor, och Sophie Langenskiöld, senior lektor, Centrum för hälsoekonomisk forskning

Styrkor och svagheter med utvärderingarna: Utifrån industrins perspektiv
Maja Svensson, business unit director oncology, Astellas Nordic

Kamilla Nørgaard, associate director HEOR, Astellas Nordic

Ingrid Tredal, Nordic HEMAR manager, Astella Pharma

Arian Sadeghi, medicinsk chef (onkologi), Janssen-Cilag

Möjligheter och utmaningar med utvärderingarna: Utifrån TLVs perspektiv
Douglas Lundin, chesfekonom TLV

Framtidens komparativa effektutvärderingar för TLV, akademin, industrin och sjukvården
Modereras av Sophie Langenskiöld

Inbjudan som pdf