X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Jämlika samhällen kräver hållbar hälsa – Lif på Järvaveckan

Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt?

Allas lika rätt till god hälsa och välbefinnande är grundläggande för en hållbar utveckling i samhället. Men idag styrs tillgången till kvalitativ hälso- och sjukvård av faktorer som bostadsort, ålder och inkomst. Medellivslängden påverkas av ens socioekonomiska status. Möjligheterna att ta hand om sin hälsa är inte lika för alla, exempelvis är psykisk ohälsa kopplat till arbetslöshet och låg inkomst.

I läkemedelsbranschens hållbarhetsarbete är tillgången till god vård och läkemedel en hörnsten och den del av FN:s Agenda 2030 där vi har störst möjligheter att göra skillnad. Men hela samhället måste bidra i arbetet: näringslivet, beslutsfattarna och människor själva.

Vilka förutsättningar krävs för att minska ojämlikheten och skapa hållbar hälsa där alla är inkluderade? Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif diskuterar med Marianne Bogle från företagsnätverket CSR Sweden och Ebba Carbonnier från Swelife, ett program för att stärka Life Science och förbättra folkhälsan.

Deltagare

Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden

Ebba Carbonnier, portföljansvarig för nationellt skalbara lösningar på Swelife

Moderator: Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif