X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kliniska prövningar: från medelmåttighet till svensk briljans

Representanter för några av de ledande aktörerna inom klinisk forskning och utveckling diskuterar nästa steg för att optimera Sveriges förutsättningar som prövningsland. Hur kan ett nationellt partnerskap möta behoven så att fler patienter kan delta i studier och få möjlighet att prova nya läkemedel?

Medverkande

Gunilla Andrew Nielsen – enhetschef Kliniska prövningar och licenser på Läkemedelsverket
Elham Hedayati – överläkare vid Bröstcentrum och neuroendokrina tumörer på Karolinska Universitetssjukhuset
Jonas Oldgren – huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet
Jonas Ålebring – medicinsk direktör på Pfizer
Olof Akre – chef för forskning, utbildning och utveckling på Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator: Frida Lundmark – Lifs expert på kliniska prövningar 

Ett nationellt partnerskap för en ledarposition inom kliniska prövningar

Både mindre och större företag globalt har minskat sina kliniska prövningar de senaste åren och färre förläggs till Europa. Samtidigt har Kina tagit ledningen. EU måste återta sin position och Sverige måste bli förstahandsvalet i Europa för forskande läkemedelsföretag.

En statlig utredning ledd av Peter Asplund har pekat på att det behövs ett nationellt partnerskap för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Alla aktörer ser vikten av att komma vidare och är redo att agera. Hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv måste gemensamt ta ansvar och få ett tydligt mandat att forma utvecklingen och förbättra förutsättningarna för kliniska prövningar i Sverige så att fler patienter får möjlighet att delta och prova nya läkemedel. 

I ett större perspektiv är Sveriges ställning som ett attraktivt prövningsland avgörande för att behålla en ledande position inom life science. Kliniska prövningar styr var företag väljer att närvara och investera. Välkommen till ett webbinarium om en av våra viktigaste framtidsfrågor.