X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hur kan Sverige ta täten inom kliniska prövningar?

Sverige har allt att vinna på vara ledande i konkurrensen när företagen väljer var de vill genomföra sina kliniska läkemedelsprövningar. I mars kom en statlig utredning om hur förutsättningarna för prövningar kan förbättras. Lif bjöd in utredaren Peter Asplund och diskuterade förslagen med en kunnig panel.

 

Det är hög tid att göra Sverige till det självklara förstahandsvalet för de internationella läkemedelsföretagens kliniska prövningar. Vi har allt att vinna: prövningar ger patienterna möjlighet att testa nya effektiva läkemedel samtidigt som hälso- och sjukvården får den kompetens som behövs för att ge den modernaste och bästa vården. I ett större perspektiv ger ett gott klimat för kliniska läkemedelsprövningar svensk Life Science nödvändiga fördelar i den hårdnande globala konkurrensen.

Idag utnyttjas inte prövningarnas fulla potential. Tvärtom halkar Sverige efter. Men i mars presenterades en statlig utredning om hur förutsättningarna för kliniska läkemedelsprövningar kan förbättras, en dag Life Science-sektorn väntat länge på. Lif bjöd in utredaren Peter Asplund för en presentation av utredningens slutsatser följt av en paneldiskussion. Med rätt strategiska satsningar går det att nå regeringens mål om att öka antalet kliniska läkemedelsprövningar och stärka svensk Life Science.

Medverkande

  • Peter Asplund, regeringens utredare
  • Clara Hellner, direktör forskning och innovation i Region Stockholm
  • Stefan James, ledare för Uppsala Clinical Research Center och professor i kardiologi
  • Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen
  • Tobias Bäckström, medicinsk rådgivare på Novartis och ordförande i Lifs medicinska råd