X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Situationsanalys precisionsmedicin – utmaningar och möjligheter för en effektiv implementering

Lif och Nollvision cancer har tagit fram rapporten "Situationsanalys precisionsmedicin – utmaningar och möjligheter för en effektiv implementering" som ger en färsk lägesbild och belyser utvecklingen sedan 2021 då den förra rapporten kom.

En framgångsrik implementering av precisionsmedicin är essentiellt för att Sverige ska fortsätta vara ledande inom Life Science och erbjuda en modern sjukvård. För att lyckas krävs tillgång till data och en förändring i hur vi tänker kring ersättningsmodeller och införandet av innovationer.

På lanseringseventet diskuteras hindren och lösningarna och hur införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård kan accelereras.

Deltagare

Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef kliniska prövningar & licenser, Läkemedelsverket

Ebba Hallersjö Hult, medgrundare och ledare på Nollvision cancer

Anna Martling, professor i kirurgi, Karolinska Institutet

Frida Lundmark, expert på precisionsmedicin, Lif

Karin Liljelund, vice ordförande, Lungcancerföreningen

Moderator: Björn Arvidsson, verksamhetsledare, STUNS

Läs rapporten

”Situationsanalys precisionsmedicin” är ursprungligen framtagen av Arthur D Little på uppdrag av Roche som en del i partnerskapet Nollvision cancer.

Ladda ned en sammanfattning av rapporten (pdf)

Ladda ned rapporten i sin helhet (pdf)