X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Uppdaterad överenskommelse om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och läkemedelssektorn

Sveriges Kommuner och Regioner, Lif och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik har ett gemensamt regelverk för samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrins medarbetare. Från 1 januari 2020 börjar en uppdaterad version av reglerna att gälla.

Uppdateringarna innebär bland annat att

  • Regelverket är tydligare och kompletteras med en bilaga med specifikationer av konkreta samverkanssituationer som kommer att uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuellt.
  • En ny mötesform för läkemedelsföretagens presentationer av s.k. riskminimeringsinformation (RMI) har införts.
  • Bestämmelserna kring sammankomster nu är förenklade och tydligare.
  • Reglerna för samverkan kring utvecklingsprojekt (tidigare samarbetsprojekt) har förtydligats.

Mer om överenskommelsen

Lif och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner enats om en överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen beskriver bland annat bärande principer för samverkanssituationer som produkt- och serviceinformation, sammankomster, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer och innehåller gemensamma regler för alla medarbetare och företag när det gäller kostnader, rutiner runt inbjudningar, måltider med mera.

Uppdaterad: 13 december 2019