Samarbetsdatabaser

Sök i:

Intresseorganisationer (patientorganisationer etc.)

Patient / närstående

Utvecklingsprojekt / fd. samarbetsprojekt (hälso- och sjukvård)


Titel

Poddavsnitt/F2F inom "MS och familjeplanering"

Minipodd

Rare Auto-inflammatory Diseases & Periodic Fevers

Koll på KOL

Virtual AbbVie Global Patient Advocacy Group Blood Cancer Advisory Board Meeting

All.Can Sverige

Föreläsning om hur det är att leva med sjukdomen hjärtsvikt för medarbetare inom AstraZeneca

Precisionspodden som live-sänds från FolkHälsodalen

Patientföreläsning myelom

Patientföreläsning under intern konferens aug 2020

Föregående

Om samarbetsdatabaserna

Här kan du läsa mer om läkemedelsföretagens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården.

Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer som exempelvis handikappförbund. Samarbetet redovisas sedan 2005 i Lifs samarbetsdatabas - Sektion Intresseorganisationer.

Våren 2007 tog vi ännu ett steg och öppnade Lifs samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvård. Denna sektion har upprättats gemensamt av Sveriges läkarförbund och Lif.

I januari 2011 öppnades under Sektion Hälso- och Sjukvård, databasen för Samarbetsprojekt i enlighet med den då reviderade överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan Lif och SKL.

EFPIA (Europeiska Lif) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i Lifs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.

Lifs medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelser registreras i samarbetsdatabasen. Om du som företag vill registera ett nytt samarbete, görs det på följande länk