X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lanserar e-utbildning om samverkan mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer

Tidigare i år uppdaterades den del av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Förändringen innebär stramare bestämmelser än tidigare och omfattar numer även enskilda patienter. Nu lanserar Lif en e-utbildning om reglerna.

Jonas Duborn, Compliance Officer på Lif, berättar att det fanns ett behov av att ta fram ett lättöverskådligt utbildningsmaterial i digital form.

– Det ingår i vårt uppdrag är att kommunicera regelverket brett och utbilda i det och på så sätt också öka förståelsen för reglerna bland alla som berörs av samverkan. En e-utbildning ligger också rätt i tiden eftersom coronapandemin omöjliggjort fysiska informationsmöten om reglerna.

Kursen vänder sig främst till de som arbetar på läkemedelsföretag och patientföreningar samt enskilda patienter eller närstående som samverkar med läkemedelsbranschen. Jonas Duborn säger att syftet är att ge en grundläggande kunskap om regelverket.

– Vi har tagit fram en utbildning för att dels förklara vad som är nytt, dels ge en bra kunskapsbas för alla som är involverade i den här typen av samverkan så att man vet vad som gäller och får förståelse för både sammanhanget och de potentiella riskerna. Med den grundkunskapen kan man sedan gå vidare och fördjupa sig i regelverket, som är omfattande och detaljerat.

Gå till e-utbildningen om samverkan mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer

Uppdaterad: 8 september 2020