X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
Reckitt Benckiser Nordic A/S (Reckitt Benckiser) marknadsför Galieve och Galieve Peppermint, medel vid magsår och gastroesofagal refluxsjukdom, och IGN har uppmärksammat en TV-reklam för dessa läkemedel.

Galieve har indikation:
För behandling av symtom på gastroesofageal reflux, såsom sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux), till exempel efter måltider eller under graviditet.
 

ATC kod: A02BX

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 119 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
 

Anmärkning
IGN har uppmärksammat TV-reklam för Galieve och Galieve Peppermint som sändes i TV4 2022-04-24. Minimiinformationen i filmen är så otydlig att den endast kan läsas med stor svårighet. Enligt artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2) ska text som åtföljer läkemedelsinformation vara lätt läsbar och filmen synes därför strida mot denna artikel.

Svaromål

I sitt svaromål skriver Reckitt Benckiser:

IGN har kontaktat Reckitt Benckiser via e-post men har inte erhållit något svar från företaget inom utsatt tid. E-postadresser har kontrollerats via telefonkontakt.

IGNs bedömning och beslut

IGN konstaterar att den minimiinformationstext som visas i TV-reklamen är så otydlig att den endast kan läsas med svårighet.

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, reklamfilmen vara i strid med artikel 119 LER (kapitel 1, avdelning 2).

Förseelsen bedöms vara en överträdelse av normal grad, vilket enligt praxis leder till en IGN-avgift på 110 000 kr. De regler om avgifter som tillämpas inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem är bindande endast för företag som är medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Innovativa Mindre Läkemedelsföretag (IML), ASCRO eller Föreningen för generiska läkemedel (FGL). Eftersom Reckitt Benckiser inte är medlem i någon av dessa organisationer saknas förutsättningar att debitera IGN-avgift.

Reckitt Benckiser uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Margareta Olsson Birgersson och Annika Ohlsson.

Yttrandet är enhälligt.

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén                     

 

Bilagor: Reklamfilm