X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer, patienter/närstående och hälso- och sjukvården. Samarbeten redovisas sedan 2005 i LIF:s samarbetsdatabaser. LIF:s medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelser registreras i samarbetsdatabaserna.

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 1.5 (kapitel 3, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
 

Anmärkning

Medarbetare på Mag-tarmmottagningen i Borås driver ett projekt, Tillsammans för Mag-tarmfonden, där man tagit fram en unik cykeltröja tänkt att användas vid deltagande i Vätternrundan (se bifogad artikel i Gastrokuriren). På tröjorna återfinns Mag-tarmfondens logotyp samt logotyper för sponsrande företag. Deltagande cyklister kan köpa tröjan för 500 kr som anges gå oavkortat till Mag-tarmfonden.

IGN har noterat att Ferrings logotyp återfinns på cykeltröjor som bärs av cyklister som fotograferats under våren 2021 vilket framgår av inlägg i Facebookgruppen Tillsammans för Mag-tarmfonden:

Facebook uppladdat 13:e juni (Se bilagan för inlägget)

IGN kan inte finna något registrerat projekt i samarbetsdatabasen för intresseorganisationer som förklarar att Ferrings logotyp återfinns på cykeltröjorna. Underlåtenhet att registrera samarbeten i databasen strider mot artikel 1.5 LER (kapitel 3, avdelning 1).

Svaromål

I sitt svaromål skriver Ferring:

”IGN har här anmärkt på att Ferring Läkemedel AB (Ferring) inte har registrerat ett samarbetsprojekt i databasen för intresseorganisationer. Projektet gäller en sponsring av Mag-tarmfonden där Ferrings företagslogo tryckts på en cykeltröja. Alla intäkter för tröjan går oavkortat till Mag-tarmfonden. Vi beklagar den felaktiga rapporteringen och har nu omgående laddat upp aktiviteten i databasen för intresseorganisationer. Vi hoppas i och med ovanstående korrigeringar att ärendet kan stängas.”

IGNs bedömning och beslut

Ferring accepterar i sitt svaromål anmärkningen, och har i samband med det också agerat föredömligt snabbt och vidtagit korrigerande åtgärd.

IGN bedömer, med hänvisning till ovan sagda, att Ferring handlat i strid med artikel 1.5 i LER (kapitel 3, avdelning 1).

Förseelsen bedöms vara en överträdelse av normal grad vilket leder till en IGN-avgift på 110 000 kr.

Ferring uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Margareta Olsson Birgersson och Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

Bilaga: Artikel Gastrokuriren