X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund
UCB Pharma AB (UCB) marknadsför läkemedel på den svenska marknaden och har som medlem i Läkemedelsindustriföreningen åtagit sig att följa Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

 

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 2b, 5, 7 (kapitel 2, avdelning 1), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).
 

Anmärkning

IGN har uppmärksammat att UCB erbjuder ett stipendium avseende medverkan i en virtuell kongress: ”EADV´S 30th CONGRESS” (se bifogade: UCB Scholarship_EADV Congress). Stipendiet erbjuds till hälso- och sjukvårdspersonal verksamma inom dermatologi och reumatologi från ett flertal länder, däribland Sverige. Ordinarie kongressavgift anges i bifogade”Fees and Deadlines_EADV Congress” till 250 € för medlemmar.

I artikel 2b LER (kapitel 2, avdelning 1 anges under rubriken Sponsring: ”Sponsring av ordinarie verksamhet, deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen eller begäras av hälso- och sjukvården.” 

I tillägg anges (i kapitel 2 avdelning 1) under artikel 5 respektive artikel 7 följande:

Artikel 5 (Övriga Sammankomster):

Kostnader: 

Resor, logi och eventuella registreringsavgifter: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare i sammankomster.

Artikel 7 (Stipendier):

Utdelning av stipendium är endast tillåtna om:

(iv) Stipendiet inte delas ut till hälso- och sjukvårdens medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa regler, t.ex. får inte stipendium i form av resa eller deltagande i kongress utdelas

UCB.s erbjudande synes strida mot dessa artiklar.

Svaromål

Referring to IGN’s letter dated September 23rd, 2021, UCB Pharma AB can provide the following information:

As part of the EADV sponsorship offering, UCB Biopharma SRL had the opportunity to support the EADV Health Care Provider scholarship programme related to the 30th EADV congress taking place between Sep 29th and Oct 2nd , 2021. This programme supports the registration fees for European and non-European Healthcare Professionals in the field of Dermatology/Venerology and Rheumatology and allows the beneficiaries to access the most recent scientific updates in this therapeutic area.

While specific allocation of the funding has remained the sole remit of EADV, UCB Biopharma SRL has been invited to craft the text for the eligibility criteria. Specific restrictions had been identified and communicated by the local UCB medical and compliance teams in charge of Sweden, and we are currently investigating why those were not reflected in the final text. Furthermore, we will address this through preventative measures to avoid further occurrence in the future.

The UCB scholarship being already fully booked at the reception of the IGN351 letter, no further HCPs could further request funding through this programme, and the scholarship page has been amended to reflect this.

We apologize for this mistake and recognize that this is not in compliance with the references to the LER code as stated in the IGN351 letter.

IGNs bedömning och beslut

I svaromålet medger UCB avsteg LER och anger att avsteget skett trots att det lokala teamet identifierat och kommunicerat de restriktioner som gäller i Sverige.

Som framgår av artikel 28 LER (kapitel 1, avdelning 1) är det vederbörande läkemedelsföretaget eller dess ombud i Sverige som ansvarar för att Regler för läkemedelsinformation iakttas. Ombudets ansvar gäller även när informationen administreras direkt av den utländska huvudmannen. I artikel 1 LER (kapitel 2, avdelning 1) klargörs även att: ”Läkemedelsföretag, inklusive moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.”

IGN bedömer således, med hänvisning till ovan sagda, stipendiet vara i strid med artikel 2b, 5 och 7 LER (kapitel 2, avdelning 1).

Förseelsen bedöms vara en överträdelse av normal grad, vilket leder till en IGN-avgift på 110 000 kr.

UCB uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn, ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanterna Margareta Olsson Birgersson och Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilagor: UCB Scholarship, Fees and deadlines