X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

McNeil marknadsför Nipenesin, ett slemlösande och hostdämpande läkemedel, och har via TV gjort reklam för detta läkemedel.

Indikation: Nipenesin är avsedd för symtomlindring vid produktiv hosta hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.

ATC kod: R05CA03

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 104.7 (kapitel 1, avdelning 2) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har mottagit en anmälan från en anmälare som önskar vara anonym angående TV-reklam för Nipenesin. I anmälan skrivs följande: "Vill göra er uppmärksamma på att man i reklam 9/1 för hostdämpande medel görs det även reklam om nipenesin och de säger då "prova NYA nipenesin". Vad jag förstår är detta läkemedel godkänt 2013 under annat namn och därmed inget nytt läkemedel. Reklamen visades vid 14-tiden på tv4 den 9/1". Anmälan aktualiserar enligt IGNs bedömning artikel 104.7 LER (kapitel 1, avdelning 2).

Svaromål

Vi har genom IGN mottagit ett anmälningsärende gällande överskridande av LER art 104.7 i en reklamfilm för Nipenesin.

Vi accepterar anmärkningen och beklagar att reklamfilmen innehåller påståendet att Nipensein är en ny produkt. Detta var ett oavsiktligt misstag som inträffat då en äldre version av materialet delvis återanvänts från tiden då produkten lanserades 2018. Vi pausar nu reklamfilmen för att ta bort påståendet.

IGNs bedömning och beslut

McNeil accepterar i sitt svaromål anmärkningen. IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda filmen vara i strid med artikel 104.7 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att McNeil därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget bedöms vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

McNeil uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén

 

Bilaga: Reklamfil Nipenesin