X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer som exempelvis handikappförbund. Samarbetet redovisas sedan 2005 i LIF:s samarbetsdatabas - Sektion Intresseorganisationer. LIF:s medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelser registreras i samarbetsdatabasen.
 

Excerpt: Aktualiserad artikel i ärendet: artikel 1.4 (kapitel 3, avdelning 1) Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Anmärkning

I ärende IGN237 erhöll Takeda en varning för att ha publicerat ett samarbetsprojekt i fel databas. IGN har nu noterat att följande projekt som finns upplagt i LIF:s samarbetsdatabas för utvecklingsprojekt (hälso- och sjukvård) i stället skulle ha redovisats i databasen för intresseorganisationer:

 https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/samarbetsprojekt/?id=2256

(projekttitel: CANCER-TIDIG-UPPTÄCKT, samarbetspartner: Nätverket mot Cancer (NMC))

Underlåtenhet att redovisa projektet i rätt databas strider mot LER artikel 1.4 (kapitel 3, avdelning 1) och innebär även ett åsidosättande av accepterad varning i ärende IGN237.

Svaromål

Takeda Pharma AB har tagit del av anmärkningen från IGN, initiativärende IGN 277 gällande felaktig registrering av projekt som finns upplagt i LIFs samarbetsdatabas för utvecklingsprojekt (hälso- och sjukvård). Projektet skulle ha redovisats i databasen för intresseorganisationer.

Takeda accepterar anmärkningen och har ändrat i databasen.

Vi har också förtydligat vår interna process för att undvika felregistrering i framtiden.
 

IGNs bedömning och beslut

Takeda accepterar i sitt svaromål anmärkningen.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda marknadsföringen vara i strid med artikel 1.4 LER (kapitel 3, avdelning 1), och att Takeda därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget ska anses vara en överträdelse av normalgraden, dock av mer formellt slag, och IGN-avgiften bestäms därmed till 55 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.


Takeda uppmanas att framdeles beakta vad IGN här har anfört.


Detta yttrande har avgivits av ordförande Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Anders Öhlén