X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bakgrund

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S (GSK) marknadsför Otrason 50 mikrogram/dos nässpray, suspension.

Otrason är indicerat vid säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit.

 

ATC kod: R01AD08

 

Excerpt: Aktualiserade artiklar i ärendet: artikel 104.7 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Anmärkning

IGN har den 5 maj 2020 mottagit en anmälning mot GSK, från en anmälare som önskar vara anonym, gällande marknadsföring av Otrason i en annons på Instagram (bilaga 1).

Anmälaren framför bl.a. följande:

”Annonsen använder sig av formuleringen ”ny antiinflammatorisk nässpray vid allergi”.

Enligt Läkemedelsverket godkändes produkten 1991-03-22.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=19910322000016

För övrigt är detta en produkt som har många generika.”.

 

Anmälan synes således aktualisera artikel 104.7 (kapitel 1, avdelning 2), Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Svaromål

I sitt svaromål från den 18 maj 2020 skriver GSK följande:

”Vi vill härmed inkomma med svaromål på den anmälan som inkommit till GSK den 2020-05-06 med ärendenummer IGN213 gällande Otrason Instagram kampanj. Annonsen använder sig av formulering ”ny antiinflammatorisk nässpray vid allergi”. Anmärkningen är gällande att Läkemedelsverket har godkänt produkten den 1991-03-22 och detta är en produkt med många generika.

 

Annonsen med denna text har varit på Instagram och Facebook mellan den 29 apr – 6 maj 2020. Vi agerade direkt den 6 maj när vi fick kännedom om anmälningsärendet genom att ändra annonstexten så att ordet ”ny” nu inte finns med i texten.

Tyvärr så är det den mänskliga faktorn som ligger bakom detta fel då vi samtidigt lanserade denna produkt för första gången i Norge, och därför använder vi oss av ordet ”ny” i vår marknadsföring där. Vi beklagar misstaget, och utöver åtgärden med att ta bort det felaktiga ordet, har vi gått igenom allt övrigt marknadsföringsmaterial som vi har för Otrason på den Svenska marknaden. Det innefattar TV-reklam, Youtube, iVideos, hemsida, print annonser samt Trade material. Vi har inte hittat något mer material som innehåller den felaktiga formuleringen.

Genom ovan åtgärder anser vi möta de anmärkningar som förmedlats.”

IGNs bedömning och beslut

GSK har i sitt svaromål accepterat anmärkningen.

IGN bedömer således med hänvisning till ovan sagda annonsen vara i strid med artikel 104.7 LER (kapitel 1, avdelning 2), och att GSK därmed har handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.

Avsteget bedöms vara en överträdelse normalgraden och därför bestäms avgiften till 110 000 kr. Fakturering sker från LIF Service AB.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN här har anfört.

Detta yttrande har avgivits av ordföranden Jonas Duborn och ledamöterna Anders Öhlén och Björn Isaksson. I ärendets beredning har också medverkat suppleanten Göran Wennersten.

 

Yttrandet är enhälligt.

 

På informationsgranskningsnämndens vägnar

 

Jonas Duborn

Björn Isaksson