X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Åre som plats för arrangemanget “The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009.

CO013/08 2008-12-09

Ärende

Angående Åre som plats för arrangemanget “The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Novartis Sverige AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Astellas Pharma AB, Roche AB och Wyeth AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs COs kännedom att ELITA, European Liver and Intestine Association, anordnar ”The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009 i Åre. Se länk för program:

 

http://www.esot.org/Elita/Content.aspx?item=59

 

Svaromål

Novartis Sverige AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Astellas Pharma AB, Roche AB och Wyeth AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Merck Sharp & Dohme AB har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Åre inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Åre är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Åre är en känd skidort i Jämtland som ligger cirka 60 kilometer från gränsen till Norge. ”The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009, är ett internationellt möte för specialister inom lever- och tarm-, inälvstransplantation. Under det aktuella datumet för mötet föreligger goda möjligheter till skidåkning, särskilt som programmet på fredagen innehåller en mycket lång lunchpaus mellan 11.30-16.30. Därefter är det dags för transport till middag. Några logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till Åre har inte heller presenterats.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Åre inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”The 5th ELITA wintermeeting”, 19-21 mars 2009 i Åre.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Åre inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.