X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Snowmass Village, Colorado som plats för arrangemanget American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009.

CO011/08 2008-10-30

Ärende

Angående Snowmass Village, Colorado som plats för arrangemanget American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Boehringer-Ingelheim AB, Bristol-Myers Squibb AB, Abbott Scandinavia AB, Roche AB, Schering-Plough AB, Wyeth AB, sanofi-aventis AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novartis Sverige AB, Orion Pharma AB, Pfizer AB och Swedish Orphan AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till Compliance Officers kännedom att American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009 arrangeras i Snowmass Village, Colorado. Se bilagt program.

 

Svaromål

Boehringer-Ingelheim AB, Bristol-Myers Squibb AB, Abbott Scandinavia AB, Roche AB, Schering-Plough AB, Wyeth AB, sanofi-aventis AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novartis Sverige AB, Orion Pharma AB, Pfizer AB och Swedish Orphan AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Abbott AB, Boehringer-Ingelheim AB, Orion Pharma AB och sanofi‑aventis AB har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Snowmass Village, Colorado inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Snowmass Village, Colorado är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Snowmass Village är en känd skidort med endast cirka 1 800 innevånare. Snowmass Village ligger cirka 20 minuter med bil från Aspens flygplats. Här finns goda möjligheter till skidåkning under det aktuella datumet för arrangemanget 24-30 januari 2009, särskilt som programmet innehåller en mycket lång lunchpaus mellan 9-16.30.

 

Några logistiska skäl till att förlägga arrangemanget i Snowmass Village föreligger inte heller. Compliance Officers kollegor i spanska Farmaindustria har också fastställt att arrangemanget American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009, Snowmass Village inte är tillåtet för sponsring av spanska företag.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Snowmass Village, Colorado inte en godtagbar plats för arrangemanget American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009, om det sponsras av läkemedelsföretag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i American College of Rheumatology, ACR, Winter Rheumatology Symposium, January 24-30, 2009, Snowmass Village, Colorado.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Snowmass Village inte är en godtagbar plats för arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.