Angående Dubrovnik, Kroatien som plats för arrangemangen ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011.

CO010/10 2010-10-13

Ärende

Angående Dubrovnik, Kroatien som plats för arrangemangen ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Bayer AB, GE Healthcare AB.

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011, anordnas i Dubrovnik, Kroatien. Se bilaga och länk nedan för föregående upplagas program.

 

http://www.is3r.org/downloads/Final%20Program%20San%20Diego_for%20WEB.pdf

 

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Dubrovnik, Kroatien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

Bedömningen görs under förutsättning att programmet 2011 är lika seriöst som föregående upplaga samt att programmet saknar fristående sociala aktiviteter.

 

Dubrovnik är en stad med ca 50 000 invånare belägen vid kusten i den sydligaste delen av Kroatien. Staden är en populär turistdestination och känd för sin arkitektur och vackra ringmur. I augusti är temperaturen behaglig med en temperatur på ca 28 °C. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011, till Dubrovnik under högsäsong.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Dubrovnik, Kroatien inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011, om det sponsras av företag.

  Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011 i Dubrovnik.   

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Dubrovnik inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.