X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Dubai som plats för arrangemanget ”IDF Word Diabetes Congress”, 4 - 8 december 2011.

CO009/10 2010-10-13

Ärende

Angående Dubai som plats för arrangemanget ”IDF Word Diabetes Congress”, 4 - 8 december  2011.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novo Nordisk Scandinavia AB, Eli Lilly Sweden AB, sanofi-aventis AB, Merck AB, Pfizer AB, GlaxoSmithKline AB, Novartis Sverige AB, Bayer AB och Bristol-Myers Squibb AB

 

Anmärkning

Det har kommit till LIF Compliance Officers kännedom att The International Diabetes Federation, ”IDF World Diabetes Congress”, 4 – 8 december 2011 arrangeras i Dubai. Se bilaga för program.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Dubai är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

”IDF World Diabetes Congress” är en världskongress för diabetesspecialister. Se bilaga för program för ”IDF World Diabetes Congress” 4 – 8 december 2011.

 

Dubai är bl a känt för världens högsta byggnad, Burj Khalifa och världens största konstgjorda öar i havet. Dubai kan därför anses vara exklusivt. Detta uppvägs dock av att emiratet har mycket goda flygförbindelser till många europeiska städer. Logistiska skäl talar därför för att trots allt godta Dubai som plats för detta arrangemang. Godkännandet villkoras dock av att den svenska sjukvårdspersonalen inte bokas in på hotell i Jumeirah, eftersom hotellen där är av resortkaraktär. Det bör dock inte vara något problem, eftersom det finns ett flertal hotell i affärsdistriktet Deira (Dubai Creek).

 

LIFs Compliance Officers bedömning är därför att Dubai är en godtagbar plats för arrangemanget ”IDF World Diabetes Congress”, 4 – 8 december 2011.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”IDF World Diabetes Congress”, 4 – 8 december 2011.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Dubai är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36 Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.