X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Lido, Venedig som plats för arrangemanget ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010.

CO009/09 2009-11-06

Ärende

Angående Lido, Venedig som plats för arrangemanget ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Allergan Norden AB, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline AB, Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB, Janssen-Cilag AB, Merck Sharp & Dome (Sweden AB), Mundipharma AB, Pierre Fabre Pharma Norden AB och Pfizer AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att ESPRM - European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, anordnar ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010 i Lido, Venedig. Se länk för program:

 

http://www.cesprm2010.eu/index.html

 

Svaromål

Allergan Norden AB, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline AB, Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB, Janssen-Cilag AB, Merck Sharp & Dome (Sweden AB), Mundipharma AB, Pierre Fabre Pharma Norden AB och Pfizer AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. GlaxoSmithKline och Boehringer-Ingelheim har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Lido, Venedig inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag. Allergan har ifrågasatt COs preliminära bedömning bl a därför att detta inte är en kongress ordnad av företag och att valet av kongressort kan ha styrts av överväganden att hitta en plats som kan ta emot tillräckligt antal deltagare.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Lido, Venedig är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Venedig i Italien är en världens mest kända turistorter. Lido är en ö i den venetianska lagunen, som kan nås inom cirka 10 minuter med vattenbus från Venedig. Lido är fr a känt för den internationella filmfestivalen. ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010, är en internationell konferens med målet att presentera de viktigaste och mest innovativa områdena inom forskningen kring PRM, samt att jämföra olika kliniska erfarenheter från sjukhus och rehabiliteringscenter i Europa. Under det aktuella datumet för kongressen är vädret behagligt med en medeltemperatur på 21 °C. Kraven i artikel 35 gäller för alla konferenser som sponsras av läkemedelsföretag, oavsett om företag står som arrangörer eller inte. Några logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till Lido, Venedig har inte heller presenterats.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Lido, Venedig inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010 om det sponsras av företag. Bedömningen överensstämmer väl med LIFs CO tidigare beslut för en annan konferens om Lido, Venedig, CO002/09.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”17th PRM European Congress”, 23 - 27 maj 2010 i Lido, Venedig.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Lido, Venedig inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockho