X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Las Vegas som plats för arrangemanget “American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009.

CO009/08 2008-10-02

Ärende

Angående Las Vegas som plats för arrangemanget “American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Bayer AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 

 

Anmärkning

Det har kommit till Compliance Officers kännedom att “American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009, arrangeras i Las Vegas. Se länk nedan för program och ytterligare information.

 

http://www.aaos.org/education/anmeet/anmeet.asp

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Las Vegas är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Las Vegas, som är delstaten Nevadas största stad, har cirka 600 000 innevånare och är framför allt känd för sina kasinon.

 

Av frågor och svar om hur man ska tolka EFPIA-kodens krav på att arrangemang ska genomföras på lämpliga platser framgår bl a följande ”… agreed that it is justified that some regular large scale international events are held in certain big cities”.  ”For instance, the choice of a given venue may be objectively justified by logistical reasons (need to accomodate a large number of participants …” Se bilaga.

 

Enligt uppgift så är deltagarantalet över 20 000 på ”American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009.  Det finns därför ett begränsat antal platser som kan ta emot så många deltagare (logistiska skäl). Las Vegas kan betraktas som en relativt stor stad, vilket också talar för att man i detta fall trots stadens ryktbarhet som spelcentrum, kan acceptera Las Vegas som plats för arrangemanget. Inga fristående sociala aktiviteter av typen lär dig spela på kasinot eller shower ingår heller i kongressavgiften.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Las Vegas en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009, Las Vegas, Nevada.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Las Vegas, Nevada är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.