X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Cavtat, Kroatien som plats för arrangemanget ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010.

CO008/09 2009-11-06

Ärende

Angående Cavtat, Kroatien som plats för arrangemanget ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Astellas Pharma AB, GlaxoSmithKline AB, Wyeth AB, Servier Sverige AB, LEO Pharma AB, Schering-Plough AB och Janssen-Cilag AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att EADV, European Academy of Dermatology and Venereology, anordnar ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010 i Cavtat. Se länk för program:

 

http://www.eadvcavtat2010.com/invitation.asp

 

Svaromål

Astellas Pharma AB, GlaxoSmithKline AB, Wyeth AB, Servier Sverige AB, LEO Pharma AB, Schering-Plough AB och Janssen-Cilag AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Astellas Pharma ifrågasätter Compliance Officers preliminära bedömning att Cavtat, Kroatien inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag, eftersom CO tidigare har accepterat Las Vegas, då arrangemangen inte var kopplade till underhållning/fritid. LEO ifrågasätter också COs preliminära bedömning, då de svenska läkemedelsföretagen inte kan påverka lokaliseringen av denna konferens, svenska dermatologers möjlighet att delta och erhålla värdefull kunskap begränsas och att Cavtat inte är förknippad med en extravagant och luxuös livsstil.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Cavtat, Kroatien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Cavtat är en liten stad med ca tvåtusen invånare som är belägen vid kusten i den sydligaste delen av Kroatien. Den kroatiska kusten är en känd turistdestination för svenskar. Cavtat har vackra palats, luxuösa hotell, vackra stränder och vikar. I mitten av maj är temperaturen behaglig med en temperatur på cirka 20 °C. ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010 är en europeisk konferens som riktar sig till specialister inom dermatologi och venereologi. Compliance officers bedömning är att turistsäsongen för svenskar till den kroatiska kusten har börjat i mitten av maj, vilket stöds av att svenska charterbolag ordnar resor till denna kust i mitten av maj. Kraven i artikel 35 gäller för alla konferenser som sponsras av läkemedelsföretag, oavsett om företag kan påverka valet av lokalisering av konferensen eller inte.

 

Las Vegas accepterades som plats för ”American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, 25 – 28 februari 2009, eftersom deltagarantalet överteg 20 000 på denna kongress.  Det fanns därför ett begränsat antal platser som kunde ta emot så många deltagare (logistiska skäl, CO009/08). Några logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till turistdestinationen Cavtat har däremot inte presenterats.

 

LIFs Compliance Officers bedömning är därför att Cavtat, Kroatien inte är en godtagbar plats för arrangemanget, ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i, ”7th EADV Spring Symposium”, 13 – 16 maj 2010 i Cavtat, Kroatien.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Cavtat, Kroatien inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.