X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Hilton Istanbul Hotel, Istanbul, Turkiet som plats för arrangemanget “4th International Ventavis® Symposium 2008”, 16-18 november 2008.

CO008/08 2008-10-01

Ärende

 

 

Angående Hilton Istanbul Hotel, Istanbul, Turkiet som plats för arrangemanget “4th International Ventavis® Symposium 2008”, 16-18 november 2008.

 

 

Parter

 

LIF Compliance Officer ./. Bayer AB.

 

Anmärkning

 

Det har kommit till Compliance Officers kännedom att Bayer Schering Pharma bjuder in svensk hälso- och sjukvårdspersonal till ”4th International Ventavis® Symposium 2008”, Hilton Istanbul Hotel, 16-18 november 2008. Se bifogad inbjudan.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Hilton Istanbul Hotel, Istanbul, Turkiet är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Hilton Istanbul Hotel, är ett exklusivt hotell i Istanbul. Uppfattningen att detta är ett exklusivt hotell förstärks av det faktum att kostnaden för hotell, frukost, lunch, middag och kaffe uppgår till 4 250 SEK/dag. LIFs turkiska systerorganisation har inte fastställt någon maximal gräns för lunch eller middag. Därmed gäller LIFs styrelses beslutade maximala värde för lunch om 250 SEK och middag om 600 SEK.  Se bilaga. Kostnaden för hotell, frukost samt kaffe på Hilton Istanbul Hotel ligger därmed på 3400 SEK/dag, vilket vida överstiger kostnaden för ett hotellrum + frukost och kaffe på ett normalt hotell av god standard i Istanbul. Denna uppfattning bekräftas av LIF COs turkiska kollega som uttrycker att kostnaden för hotellrum + frukost under högsäsong i Istanbul kan gå upp till 200 – 280 Euros per dag.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Hilton Istanbul Hotel, Istanbul, Turkiet inte en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “4th International Ventavis® Symposium 2008”, Hilton Istanbul Hotel, 16-18 november 2008.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Hilton Istanbul Hotel, Istanbul, Turkiet inte är en godtagbar plats för arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.