X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Antalya, Turkiet som plats för arrangemanget “13th Meeting of the European Neuroendocrine Association”, Antalya, Turkiet, 17-20 oktober 2008.

CO007/08 2008-09-19

Ärende

Angående Antalya, Turkiet som plats för arrangemanget “13th Meeting of the European Neuroendocrine Association”, Antalya, Turkiet, 17-20 oktober 2008.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Ipsen AB, Novartis Sverige AB och Pfizer AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till Compliance Officers kännedom att ”13th Meeting of the European Neuroendocrine Association” arrangeras i semesterorten Antalya, Turkiet, 17-20 oktober 2008. Se länk nedan.

 

http://www.enea2008.org

 

Svaromål

Ipsen AB, Novartis Sverige AB och Pfizer AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ipsen AB, Novartis Sverige AB och Pfizer AB har meddelat att de redan bestämt sig för att inte bidra till svensk hälso- och sjukvårdspersonals deltagande i denna kongress.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Antalya, Turkiet är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Antalya är ett för svenskar känt charterresmål längs sydvästra Turkiets kust. Klimatet är behagligt i oktober med en genomsnittstemperatur om cirka 26° C i luften och cirka 22° C i vattnet, enligt en svensk charterarrangörs hemsida. Kongressens hemsida förstärker också ortens turistiska kvaliteter, genom att längst upp i högra hörnet visa vackra bilder av Antalya.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Antalya, Turkiet inte en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “13th Meeting of the European Neuroendocrine Association”, Antalya, Turkiet, 17-20 oktober 2008.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Antalya, Turkiet inte är en godtagbar plats för arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.