X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Iguaço Falls, Brasilien som plats för arrangemanget "ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)", 11 – 15 mars 2012.

CO006/11 2011-11-28

Ärende

Angående Iguaço Falls, Brasilien som plats för arrangemanget "ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)", 11 – 15 mars 2012.

 

Parter

LIF Compliance Officer, GlaxoSmithKline AB, Pfizer AB och Sanofi Pasteur MSD

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att "ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)” 11 – 15 mars 2012, anordnas i Iguaço Falls, Brasilien. Se bilagor och länk nedan för program.

http://www2.kenes.com/ISPPD2012/Scientific/Pages/Scientific_Program.aspx

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Iguaço Falls, Brasilien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

"ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)” 11 – 15 mars 2012 är en konferens för experter inom området pneumokocksjukdomar. Iguaçofallen består av hundratals vattenfall på gränsen mellan Argentina och Brasilien. De är ett av världens största och mest imponerande vattenfall, som av UNESCO utnämnts till världsnaturarv. Vattenfallen är en också en populär turistdestination. Några logistiska skäl för att lägga konferensen till Iguaço Falls finns inte heller, eftersom direktflyg från Europa till Foz de Iguaço internationella flygplats saknas. Våra spanska kollegor i Farmaindustria har också beslutat att spanska företag inte kan sponsra sjukvårdspersonals deltagande i denna konferens.

Compliance Officers bedömning är därför att Iguaço Falls, Brasilien inte är en godtagbar plats för arrangemanget "ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)” 11 – 15 mars 2012, om det sponsras av företag.

 

  Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "ISPPD (8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases)” 11 – 15 mars 2012, i Iguaço Falls, Brasilien. 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Iguaço Falls, Brasilien inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockhol