X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Honolulu, Hawaii som plats för arrangemangen ”2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011.

CO005/10 2010-04-26

Ärende

Angående Honolulu, Hawaii som plats för arrangemangen ”2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Astra Zeneca AB, Boehringer Ingelheim AB, Bristol-Myers Squibb AB, Eli Lilly Sweden AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novartis Sverige AB och Pfizer AB.

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att American Psychiatric Association anordnar ” 2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011 i Honolulu, Hawaii. Se bilaga för 2010 års preliminära program.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Honolulu. Hawaii är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

Bedömningen görs under förutsättning att programmet 2011 är lika seriöst som 2010 samt att 2011 års program saknar fristående sociala aktiviteter.

Hawaii är en ögrupp i centrala Stilla havet och är ett av världens mest kända semesterparadis. ”2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011, är förlagd till Hawaii Convention Center och är en årligen återkommande internationell konferens som riktar sig bl.a. till läkare inom psykiatri. På 2009 års APA möte var antalet deltagare enligt uppgift 16 000 och i bedömningen för 2011 utgår LIF CO från att antalet deltagare är ungefär detsamma.   

 

Av frågor och svar om hur man ska tolka EFPIA-kodens krav på att arrangemang ska genomföras på lämpliga platser framgår bl a följande ”… agreed that it is justified that some regular large scale international events are held in certain big cities”.  ”For instance, the choice of a given venue may be objectively justified by logistical reasons (need to accomodate a large number of participants …” Se bilaga.

 

I ärende CO009/08 ansågs Las Vegas, av logistiska skäl, som en lämplig ort för denna kongress då antalet deltagare på ”American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting” var 20 000. En viktig och central skillnad är dock att Hawaii, till skillnad från Las Vegas, är en ögrupp lokaliserad mitt i Stilla havet. Det kan därför ta lång tid att ta sig dit från Europa. Ett stort antal deltagare är därför inte tillräckliga logistiska skäl till varför man ska förlägga en kongress på Hawaii. Det finns lämpligare orter, som inte är ett semesterparadis lokaliserat mitt i Stilla havet, som kan husera en konferens med 16 000 deltagare.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Honolulu, Hawaii inte är en godtagbar plats för arrangemanget ” 2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011, om det sponsras av företag.

  Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ” 2011 APA annual meeting”, 14 – 18 maj 2011 i Honolulu, Hawaii.   

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Honolulu, Hawaii inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.