X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Marrakech, Marocko som plats för arrangemangen ”SIU World Meeting Lower Urinary Tract Dysfunction”, 13 – 16 oktober 2010.

CO004/10 2010-02-23

Ärende

Angående Marrakech, Marocko som plats för arrangemangen ”SIU World Meeting Lower Urinary Tract Dysfunction”, 13 – 16 oktober 2010.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Astellas Pharma AB.

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att Astellas Pharma AB sänder ut inbjudan till ”SIU World Meeting Lower Urinary Tract Dysfunction”, 13 – 16 oktober 2010 i Marrakech, Marocko. Se bilaga för inbjudan samt program.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Marrakech, Marocko är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Marrakech är en stad i Marocko, vid foten av Atlasbergen, med närmare 1 miljon invånare. Staden är en av Marockos populäraste turistdestinationer och beskrivs ofta som en sagostad, nästan som ”tusen och en natt”. Under det aktuella datumet för kongressen är klimatet, enligt en svensk charterarrangörs hemsida, behagligt med en genomsnittlig dagstemperatur om cirka 28° C i luften,

 

Compliance Officers bedömning är därför att Marrakech, Marocko inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”SIU World Meeting Lower Urinary Tract Dysfunction”, 13 – 16 oktober 2010, om det sponsras av företag.

  Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”SIU World Meeting Lower Urinary Tract Dysfunction”, 13 – 16 oktober 2010 i Marrakech.   

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Marrakech inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.