X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Kreta, Grekland som plats för arrangemanget "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)", 5 – 8 oktober 2011.

CO002/11 2011-06-13

Ärende

Angående Kreta, Grekland som plats för arrangemanget "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)", 5 – 8 oktober 2011.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Allergan Norden AB, Santen Pharma AB

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)", 5 – 8 oktober 2011, anordnas i Kreta, Grekland. Se bilaga och länk nedan för program.  

http://www.ever.be/view_room_day_fill.php?ev_id=9

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Kreta, Grekland är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

EVER 2011 är en kongress för ögonläkare. Kreta, Grekland, är en ö i Medelhavet och en populär turistdestination. Under det aktuella datumet för kongressen är vädret behagligt med en medeltemperatur på 25° C samt 23° C i vattnet. Enligt en känd svensk charterarrangörs hemsida ger Kretas läge långt i södra Medelhavet en sommarsäsong från april till november. Vidare är konferenshotellet vackert beläget vid havet. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)”, 5 – 8 oktober 2011, till Kreta under säsong.  

Compliance Officers bedömning är därför att Kreta, Grekland inte är en godtagbar plats för arrangemanget "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)", 5 – 8 oktober 2011, om det sponsras av företag.   Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "EVER 2011 (European Association for Vision and Eye Research)", 5 – 8 oktober 2011, i Kreta. 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Kreta inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.