X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Santorini som plats för arrangemanget “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni 2010.

CO002/10 2010-01-18

Ärende

Angående Santorini som plats för arrangemanget “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Abbott Scandinavia AB, Amgen AB, Astellas Pharma AB, Eisai AB, GlaxoSmithKline AB, sanofi-aventis AB och Santen Pharma AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att Aegean Conferences, anordnar “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni 2010 i Santorini. Se länk och bilaga.

 

http://www.aegeanconferences.org/

 

Svaromål

Abbott Scandinavia AB, Amgen AB, Astellas Pharma AB, Eisai AB, GlaxoSmithKline AB, sanofi-aventis AB och Santen Pharma AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Amgen, Astellas Pharma och GlaxoSmithKline har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Santorini inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Santorini är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Santorini är en ögrupp i Grekland och ett populärt och känt turistmål. “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni, är en internationell konferens som riktar sig till forskare inom området.

 

Under det aktuella datumet för kongressen råder det högsäsong för turism på Santorini och klimatet är behagligt med en genomsnittlig dagstemperatur om cirka 28° C i luften och cirka 22° C i vattnet, enligt en svensk charterarrangörs hemsida. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni, till Santorini under högsäsong.

 

Det finns ännu inget program för konferensen och enligt hemsidan skall ett finalt program publiceras först 15 dagar innan konferensen äger rum. Dock finns det på hemsidan program från föregående års upplagor, 1st International Conference on Osteoimmunology (Kreta) samt 2nd International Conference on Osteoimmunology (Rhodos). Båda dessa upplagor innehöll genomgående generösa lunchpauser om 6 timmar.

 

Acting Compliance Officers bedömning är därför att Santorini inte är en godtagbar plats för arrangemanget “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni, 2010, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems”, 20-25 juni, 2010 i Santorini.

 

Beslut

LIFs Acting Compliance Officer finner att Santorini inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas Acting Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47, Mobil: +46 70 38 813 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.