X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Cannes, Frankrike som plats för arrangemanget “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine” 18 - 21 september 2013.

CO001/13 2013-02-13

Ärende

Angående Cannes, Frankrike som plats för arrangemanget “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine” 18 - 21 september 2013.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Galderma Nordic AB, Pierre Fabre Pharma Norden AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine” 18 - 21 september 2013, anordnas i Cannes, Frankrike. Se bilaga och länk nedan för program. http://www.5-cc.com

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Cannes, Frankrike är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

“3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine”, 18 - 21 september 2013 är en konferens för dermatologer och plastikkirurger. Cannes är en stad med drygt 70 000 invånare belägen vid kusten i den sydligaste delen av Frankrike. Staden är en av de mest exklusiva orterna på Franska Rivieran. Staden huserar också årligen den prestigefyllda ”Filmfestivalen i Cannes”, väl känd i Sverige som ett av världens mest glamourösa evenemang, vilket bidragit till uppfattningen att Cannes är mkt exklusivt och platser kända för sin exklusivitet skall undvikas. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine”, 18 - 21 september, till Cannes, Frankrike.

Compliance Officers bedömning är därför att Cannes, Frankrike inte är en godtagbar plats för “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine”, om det sponsras av företag. Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “3rd 5 Continent Congress: Lasers and Aesthetic Medicine”, 18 - 21 sep, 2013 i Cannes.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Cannes inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47 Mobil: +46 703 - 88 13 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.