X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Dubrovnik, Kroatien som plats för arrangemanget "44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011.

CO001/11 2011-06-13

Ärende

Angående Dubrovnik, Kroatien som plats för arrangemanget "44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Boehringer Ingelheim AB, Bristol-Myers Squibb AB, Eli Lilly Sweden AB, Merck Sharp & Dohme Sweden AB, Novo Nordisk Scandinavia AB, sanofi-aventis AB,

Servier Sverige AB, Novartis Sverige AB, AstraZeneca AB, Actavis och Abbott Scandinavia AB

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att "44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011, anordnas i Dubrovnik, Kroatien. Se bilaga och länk nedan för program.  

http://www.espn2011.com/programme.php

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Dubrovnik, Kroatien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

"44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011 är en konferens för barnläkare specialiserade inom nefrologi. Dubrovnik är en stad med ca 50 000 invånare belägen vid kusten i den sydligaste delen av Kroatien. Staden är en populär turistdestination och känd för sin arkitektur och vackra ringmur. I augusti är temperaturen behaglig med en temperatur på ca 25 °C. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga ”9th Radiology Symposium of the International Society for Strategic Studies in Radiology”, 25 – 27 augusti 2011, till Dubrovnik under högsäsong.  

Compliance Officers bedömning är därför att Dubrovnik, Kroatien inte är en godtagbar plats för arrangemanget "44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011, om det sponsras av företag.   Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paedriatic Nephrology", 14 – 17 september 2011 i Dubrovnik. 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Dubrovnik inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.