X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Whistler, Kanada som plats för arrangemanget “14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010.

CO001/10 2010-01-12

Ärende

Angående Whistler, Kanada som plats för arrangemanget “14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Eli Lilly Sweden AB, Eisai AB och Novartis Sverige AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att PER, Physicians Educational Resource, anordnar ”14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010 i Whistler, Kanada. Se länk och bilaga för program:

 

http://www.cancerlearning.com/index.cfm/fuseaction/conference.showAgenda/id/5/conference_id/246

 

Svaromål

Eli Lilly Sweden AB, Eisai AB och Novartis Sverige AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Whistler, Kanada är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Whistler är en känd vintersportort beläget i British Columbia, Kanada. ”14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010, är en internationell konferens som riktar sig till onkologer och hematologer med fokus på den senaste utvecklingen inom behandlingen av hematologisk malignitet, aktuella pågående kliniska prövningar och de senaste läkemedlen samt indikationerna.

 

Whistler får anses vara en allmänt känd skidort bland svenskar då det här återkommande förekommer världscuptävlingar i utförsåkning och längdskidor. Detta förstärks ytterligare av att de olympiska och paralympiska vinterspelen 2010 i Vancouver delvis är förlagda i just Whistler. Faktum är att de paralympiska vinterspelen pågår i Whistler samtidigt som det aktuella datumet för konferensen, 17–21 mars.

 

 

Det föreligger goda möjligheter till skidåkning under konferensen, särskilt som programmet på torsdagen, fredagen samt lördagen innehåller en 4 timmar lång lunchpaus. Dessutom är hotellet där konferensen äger rum, The Fairmont Chateau Whistler, beläget alldeles intill skidbackarna.

 

Acting Compliance Officers bedömning är därför att Whistler, Kanada inte är en godtagbar plats för arrangemanget “14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “14th Annual International Congress on Hematologic Malignancies”, 17-21 mars 2010 i Whistler, Kanada.

 

Beslut

LIFs Acting Compliance Officer finner att Whistler, Kanada inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas Acting Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47, Mobil: +46 70 38 813 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.