X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ang Levi som plats för arrangemanget “32nd Scandinavian Congress of Rheumatology, 30 January - 3 February 2008”.

CO001/07 2007-10-03

Ärende

Ang Levi som plats för arrangemanget “32nd Scandinavian Congress of Rheumatology, 30 January - 3 February 2008”.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Bristol-Myers Squibb AB, Abbott Scandinavia AB, Roche AB, Schering-Plough AB, Wyeth AB, sanofi-aventis AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novartis Sverige AB, Pfizer AB och Swedish Orphan AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till Compliance Officers kännedom att ”32nd Scandinavian Congress of Rheumatology, 30 January - 3 February 2008” arrangeras i Levi i finska Lappland. Se länk nedan.

 

http://www.congrex.fi/scr2008/

 

Svaromål

Bristol-Myers Squibb AB, Abbott Scandinavia AB, Roche AB, Schering-Plough AB, Wyeth AB, sanofi-aventis AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Novartis Sverige AB, Pfizer AB och Swedish Orphan AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Bristol-Myers Squibb AB, Pfizer och Abbott AB har instämt i Compliance Officers preliminära bedömning att Levi inte är en lämplig plats för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Levi i januari/februari är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Avsnittet ”Congress venue” i det bifogade dokumentet “Final Announcement and Call for Abstracts”, med formuleringar som ”Excellent cross-country skiing trails are available in Levi area and the downhill slopes rise up on the nearby fell side.”, indikerar att detta är en skidort. Denna bedömning bekräftas av Compliance Officer i LIFs finska systerorgan, PIF.

 

 

Enligt Compliance Officers bedömning är Levi en skidort. Levi är därför inte en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag. Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”32nd Scandinavian Congress of Rheumatology, 30 January - 3 February 2008”, Levi, Finland.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Levi är en skidort som inte utgör en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överens-kommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.