X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Åre som plats för arrangemanget “Mittnordiskt gynekologmöte”, 20 – 21 mars 2009.

CO012/08 2008-11-12

Ärende

Angående Åre som plats för arrangemanget “Mittnordiskt gynekologmöte”, 20 – 21 mars 2009.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Överläkare Katarina Tunón, Kvinnokliniken Östersund.

 

 

 

Anmärkning

Dr Katarina Tunón har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Åre, Jämtland är en godtagbar plats för arrangemang av “Mittnordiskt gynekologmöte”, 20- 21 mars 2009. Se bilaga för program.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Åre är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Åre är en känd skidort i Jämtland som ligger cirka 60 kilometer från gränsen till Norge. ”Mittnordiskt gynekologmöte” är en vetenskaplig sammankomst för läkare och barnmorskor från Sverige och Norge. Från Sverige närvarar läkare och barnmorskor från Östersund, Sundsvall, Sollefteå, Umeå, Skellefteå och Lycksele. Från Norge närvarar läkare och barnmorskor från Trondheim och Levanger. Dessa orter ligger alla i närliggande regioner. Det finns således logistiska skäl att i detta fall godkänna Åre som plats för arrangemang.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Åre på grund av logistiska skäl, i detta fall, är en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”Mittnordiskt gynekologmöte”, Åre 20 – 21 mars 2009.

 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Åre är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockhol