X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Sälen som plats för arrangemanget ”FSUM:s årliga ungdomsmottagningskonferens”, planerad att äga rum i april, 2011.

CO008/10 2010-08-11

Ärende

Angående Sälen som plats för arrangemanget ”FSUM:s årliga ungdomsmottagningskonferens”, planerad att äga rum i april, 2011.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Timmy Leijen, vice ordförande FSUM:s styrelse

 

 

Anmärkning

 

Timmy Leijen har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Sälen, Dalarna, är en godtagbar plats för arrangemanget ”FSUM:s årliga ungdomsmottagnings-konferens”, som är planerad att äga rum i april 2011.

 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar - FSUM har sedan nästan 20 år gett en ungdomsmottagning i landet i uppdrag att vara värd och genomföra en årlig nationell konferens. Den har varit från Gällivare i norr till Malmö i söder. Alla som arbetar på ungdomsmottagningar i kommun och landsting blir inbjudna att komma. Konferensen genomförs under tre dagar och har ett programinnehåll som ger konferensdeltagarna fortbildning i sina olika professioner. Programmet pågår från 08.30-16.30.

 

Att platsen/tidpunkten blir/är Sälen beror på att den ungdomsmottagning som finns där är öppen mellan november och april. Deras målgrupp är de säsongsanställda i skidindustrin som sedan stänger resten av året. Mottagningen där har unika erfarenheter av att arbeta med unga vuxna i en speciell miljö. Därför har mottagningen blivit utsedd av FSUM:s styrelse att ha värdskapet och ska utifrån det perspektivet göra programmet innehållsrikt och dela med sig av sina egna erfarenheter . Se bilaga.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Sälen, Dalarna är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

Sälen (ca 500 invånare) är en känd skidort i Dalarna med norra Europas största alpina skidområde. Här finns flertalet skidanläggningar såsom Hundfjället, Tandådalen och Lindvallen m.fl. Enligt hemsidan för skidanläggningsföretaget Skistar lämnas snögaranti från den 15 november till och med 1 maj. Skidsäsongen sträcker sig således till 1 maj.

Deltagare är ungdomsmottagningar från hela landet och att den lokala ungdomsmottagningen stänger efter april månad är inte tillräckliga logistiska skäl till att förlägga en nationell konferens där under skidsäsong.

 

Acting Compliance Officers bedömning är därför att Sälen, Dalarna inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”FSUM:s årliga ungdomsmottagningskonferens”, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”FSUM:s årliga ungdomsmottagningskonferens”, planerad till april 2011 i Sälen, Dalarna.

 

                                                                                                                 

Beslut

LIFs Acting Compliance Officer finner att Sälen, Dalarna, inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas Acting Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningen  Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47, Mobil: +46 70 38 813 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.