X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget EUROGIN 2010 “Cervical Cancer Prevention: 20 years of progress and a path to the future”, 17-20 februari 2010.

CO007/09 2009-09-29

Ärende

Angående Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget EUROGIN 2010 “Cervical Cancer Prevention: 20 years of progress and a path to the future”, 17-20 februari 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Sanofi Pasteur MSD.

 

Anmärkning

Charlotte Wickström, Sanofi Pasteur MSD har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget EUROGIN 2010 “Cervical Cancer Prevention: 20 years of progress and a path to the future”, 17-20 februari 2010. Se bilaga för program samt länk:

 

http://www.eurogin.com/2010/

 

Sanofi Pasteur MSD har låtit framföra att de är medvetna om att LIFs CO i ett tidigare ärende (CO 006/07) bedömt att Monaco Grimaldi Forum i Monte Carlo inte är en godtagbar plats för arrangemang som sponsras av företag då det betraktas som exklusivt.

 

Inom HPV (humant papillomvirus) forskningen finns det bara 2 stora möten vart år; det ena är IPC (International Papillomavirus Conference), världskongressen inom HPV, som i år hölls för 25:e gången i Malmö 8-14 maj, det andra är Eurogin som hålls årligen (dock ej 2009). Båda samlar ca 2000-2500 experter inom området. Möjligheten att vaccinera mot HPV är ett nytt fenomen och kunskapen på området bland läkare är fortfarande ganska låg, varför det känns angeläget att kunna delta på de stora möten som hålls för att ta del av ny kunskap.

 

Vår förfrågan gäller möjligheten att delta vid EUROGIN 2010 i Monte Carlo, baserat på att vi med vår grupp inte bor i Monte Carlo, utan bor i Nice och dagligen tar tåg tur och retur till kongressen.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget i Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo, 6-9 april 2008 är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Kapitel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Kongresscentret Monaco Grimaldi Forum ligger alldeles invid kasinot i Monte Carlo på den franska rivieran några kilometer från den fransk-italienska gränsen. Monaco har cirka 33 000 innevånare och kan på cirka 30 minuter nås från Nices internationella flygplats. NBL har i ett överklagande av Compliance officers beslut om Levi (NBL 814/07) konstaterat att Levi inte är känd i Sverige och knappast kan utöva någon särskild dragningskraft på svensk sjukvårdspersonal. Monaco och kasinot i Monte Carlo är däremot väl kända i Sverige, inte minst från otaliga reportage om framgångsrika svenska idrottsmän som flyttat dit. Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo kan således betraktas som exklusivt.

 

Att Sanofi Pasteur MSD i sin förfrågan avser att förlägga boende för gruppen i Nice ändrar inget i sak, då kongressorten Monte Carlo likväl betraktas som exklusiv och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas. Om LIFs CO skulle öppna upp för en praxis där det alltid är möjligt att delta på kongresser förlagda på exklusiva orter såtillvida man förlägger logi till en närliggande ort, så skulle andan och motivet med detta tillägg i läkemedelsbranschens etiska regelverk undergrävas.

 

Detta innebär att företag intekan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i EUROGIN 2010 “Cervical Cancer Prevention: 20 years of progress and a path to the future”, 17-20 februari 2010 i Monte Carlo.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.