X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Rhodos som plats för arrangemanget “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010.

CO006/09 2009-09-10

Ärende

Angående Rhodos som plats för arrangemanget “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer. /. Eisai AB.

 

Anmärkning

Clas Lindbergson, Eisai har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande om Rhodos som plats för arrangemanget “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010. Se bilaga för program samt länk:

 

www.epilepsyrhodes2010.org

 

Se också bilaga för brev från kongressanläggningen. Kongressen arrangeras vartannat år och föregående upplaga var förlagd till Berlin, 21- 25 september 2008.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Rhodos är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Ön Rhodos är en av Greklands mest kända turistorter med över 300 soldagar per år. “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010, är en internationell konferens vars målsättning bl.a. är att förmedla framsteg inom neurovetenskap, nya diagnostiska verktyg och hur dessa kan användas till bättre vård för epilepsipatienter. Denna konferens brukar samla 2000 – 3000 deltagare.

 

Under det aktuella datumet för kongressen råder det högsäsong för turism på Rhodos och klimatet är behagligt med en genomsnittstemperatur om cirka 30° C i luften och cirka 23° C i vattnet, enligt en svensk charterarrangörs hemsida. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010, till Rhodos under högsäsong.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Rhodos inte är en godtagbar plats för arrangemanget “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “9th European Congress on Epileptology”, 27 juni - 1 juli 2010 i Rhodos.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Rhodos inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.