X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget "9th World Congress Gastro-Esophagual Reflux Disease 2008”, April 6-9, 2008.

CO006/07 2007-12-14

Ärende

Angående Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget "9th World Congress Gastro-Esophagual Reflux Disease 2008”, April 6-9, 2008.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. AstraZeneca .

 

Anmärkning

Gösta Öhman, AstraZeneca AB har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo som plats för arrangemanget "9th World Congress Gastro-Esophagual Reflux Disease 2008”, April 6-9, 2008.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget i  Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo, 6-9 april 2008 är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Kapitel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Kongresscentret Monaco Grimaldi Forum ligger alldeles invid kasinot i Monte Carlo på den franska rivieran några kilometer från den fransk-italienska gränsen. Monaco har cirka 33 000 innevånare och kan på cirka 30 minuter nås från Nices internationella flygplats. NBL har nyligen i ett överklagande av Compliance officers beslut om Levi (NBL 814/07) konstaterat att Levi inte är känd i Sverige och knappast kan utöva någon särskild dragningskraft på svensk sjukvårdspersonal. Monaco och kasinot i Monte Carlo är däremot väl kända i Sverige, inte minst från otaliga reportage om framgångsrika svenska idrottsmän som flyttat dit. Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo kan således betraktas som exklusivt. Dessutom så överensstämmer inte öppningsceremonin med kraven i artikel 36 på att sociala aktiviteter enbart får anordnas, så länge dessa är sekundära till såväl sammankomsten som till måltiden eller mottagningen. Öppningsceremonin består av 3 delar, först artistiskt uppträdande vid stranden, därefter ges en hästsportsöverraskning och slutligen visas hemligheterna i Monacos japanska trädgård. Se bilaga.

 

Enligt Compliance Officers bedömning är därför Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo inte en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag intekan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "9th World Congress Gastro-Esophagual Reflux Disease 2008”, April 6-9, 2008 i Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Monaco Grimaldi Forum, Monte Carlo inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.