X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii som plats för arrangemanget “AACAP’s 56th Annual Meeting”, October 27 - November 1, 2009.

CO005/09 2009-05-13

Ärende

Angående Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii som plats för arrangemanget “AACAP’s 56th Annual Meeting”, October 27 - November 1, 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Janssen-Cilag AB.

 

Anmärkning

Pernilla Klöfver, Janssen-Cilag AB har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande om Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii som plats för arrangemanget “AACAP’s 56th Annual Meeting”, October 27-November 1, 2009. Program för 2009 års möte är ännu inte klart, men föregående års program återfinns på nedanstående länk:

 

http://aacap.confex.com/aacap/2008/webprogram/meeting.html#Monday

 

Mötet halls på Hilton Hawaiian Village Beach Resort and Spa. Se länk nedan för ytterligare information om konferensanläggningen.

 

http://www.hiltonhawaiianvillage.com/

 

Janssen-Cilag tog för två år sedan över en utbildning som Pfizer tidigare under flera år arrangerat för barn och ungdomspsykiatriker (Psykofarmakologisk fortbildning för barn och ungdomspsykiatriker). Utbildningen är IPULS godkänd (Kursnr: 20080176) och intresset har de två år som Janssen-Cilag arrangerat utbildningen (2007/2008) varit stort. Under dec/jan deltog över 100 läkare (ST-läkare och specialister) på utbildningen. Dessa utgör ca 25 % av landets totala antal barn och ungdomspsykiatriker. Utbildningen täcker generellt det psykiatriska spektrat av diagnoser hos barn. Utbildningen existens bygger på att de tre föreläsarna bereds en möjlighet att hämta hem kunskap om de senaste studierna mm.

 

Läs utbildningsbeskrivningen här:

http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.cfm?CourseId=4694

 

Janssen-Cilag har inför utbildningen rest med tre föreläsares till AACAP för att hämta hem de senaste rönen, som sedan presenteras på ovan utbildning. Janssen-Cilag står enligt gällande avtal för 50 % av resa/kost och logi samt kongressavgift. Avtalen är godkända av föreläsarnas huvudmän.

 

Jag har kontaktat AACAP för att få mer information om hur många som brukar delta på mötet- de svarar att några över 4000 deltog 2008.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Bedömningen görs under förutsättning att programmet 2010 är lika seriöst som 2009 samt att 2010 års program saknar fristående sociala aktiviteter.

 

Hilton Hawaiian Village Beach Resort and Spa är enligt hotellets egen hemsida Waikikis enda sanna ”resort” och har den längsta stranden på Waikiki. Vidare framhålls de luxiösa rummen, tropiska trädgårdar, vattenfall, exotiskt djurliv och konst av världsklass. Hawaii är också ett världens mest kända semesterparadis. “AACAP’s (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)56th Annual Meeting”, October 27 - November 1, 2009, är en internationell konferens som riktar sig till psykiatriker specialiserade på barn- och ungdomspsykiatri. Janssen-Cilag argumenterar för att deras föreläsare i utbildningen Psykofarmakologisk fortbildning för barn och ungdomspsykiatriker behöver närvara vid detta möte, för att hämta hem de senaste rönen. Då det finns andra sätt att hämta hem de senaste rönen än att närvara vid kongresser och denna kongress inte varje år läggs på ”olämpliga” platser, är detta inte ett tillräckligt argument för att Janssen-Cilag ska delfinansiera denna resa. Kongressen beräknas samla drygt 4 000 deltagare, vilket gör att det finns gott om alternativa platser i USA att ha kongressen på. Tillräckliga logistiska skäl till varför man ska förlägga kongressen till Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii föreligger således inte.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii inte är en godtagbar plats för arrangemanget “AACAP’s 56th Annual Meeting”, October 27 - November 1, 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i arrangemanget “AACAP’s 56th Annual Meeting”, October 27 - November 1, 2009 i Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii.

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.