X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) som plats för arrangemanget "11:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer - Blåscancer", 17‑18 april 2008.

CO005/07 2007-12-03

Ärende

Angående Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) som plats för arrangemanget "11:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer - Blåscancer", 17‑18 april 2008.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Professor Anders Widmark, Svensk Urologisk Förening och Svensk Förening för Urologisk Onkologi, Orion Pharma, MSD, Bayer och Novartis.

 

Anmärkning

Professor Anders Widmark, Svensk Urologisk Förening och Svensk Förening för Urologisk Onkologi, som är organisatör av "11:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer - Blåscancer", Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb), 17‑18 april 2008 har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om  Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) 17-18 april är en godtagbar plats för arrangemang som sponsras av företag.

 

Den Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen har under 10 års tid varit förlagd till Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb). Kursen har förlagts till detta center, eftersom arrangören erbjudits ett förmånligt pris för genomförandet.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget i Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) 17‑18 april 2008 är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Kapitel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

En sökning på Järavallens Konferenscenter på Google indikerar att konferenscentret är samlokaliserat med Barsebäcks golfklubb. Barsebäcks golfklubb under säsong är känt för fritidsaktiviteten golf. I mitten av april har golfsäsongen börjat i Skåne. Enligt Compliance Officers bedömning är därför Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) inte en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag intekan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "11:e Svenska Uro-Onkologiska Uppdateringen om Urologisk Cancer - Blåscancer", 17‑18 april 2008 i Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb).

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Järavallens Konferenscenter (Barsebäcks golfklubb) inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.