X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Las Vegas, Nevada som plats för arrangemanget "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence”, 21 – 25 april 2012.

CO004/11 2011-06-20

Ärende

Angående Las Vegas, Nevada som plats för arrangemanget "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence”, 21 – 25 april 2012.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Abcur AB.

 

 

Anmärkning

Magnus Nordahl, Abcur har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Las Vegas, Nevada som plats för "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence”, 21 – 25 april 2012. Se bilaga för program samt länk: 

 

http://www.aatod.org/2011Docs/2012%20Call%20for%20Presentation%20-%20Early%20Registration.pdf

 

Abcur låter framföra att kongressen är årligen återkommande med ca 10 000 deltagare och har ett mycket stort utbildningsvärde för kliniker inom svensk beroendevård. De arbetar t ex aktivt med guidelines för metadon och subutexbehandling som är implementerat i över 20 länder.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Las Vegas, Nevada är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

Las Vegas, som är delstaten Nevadas största stad, har cirka 600 000 innevånare och är framför allt känd för sina kasinon och sin underhållning. I LIFs Compliance Officers beslut CO009/08 godkändes Las Vegas för arrangemanget ”American Academy of Orthopaedic Surgeons’ 2009 Annual Meeting”, då deltagarantalet var 20 000, och det finns ett begränsat antal platser som kan ta emot så många deltagare (logistiska skäl). Till kongressen "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence” är deltagarantalet betydligt mindre, ca 10 000. Det finns en mängd andra platser än Las Vegas som kan ta emot runt 10 000 deltagare. Således saknas det tillräckliga logistiska skäl.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Las Vegas inte är en godtagbar plats för arrangemanget "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence”, 21 – 25 april 2012, om det sponsras av företag.   Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "2012 American Association For the treatment of Opioid Dependence”, 21 – 25 april 2012, i Las Vegas. 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Las Vegas inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.