X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida som plats för arrangemanget “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010.

CO004/09 2009-04-29

Ärende

Angående Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida som plats för arrangemanget “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Amgen AB.

 

Anmärkning

Anders Melander, Amgen AB har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande om Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida som plats för arrangemanget “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010.

 

National Kidney Foundation i USA arrangerar varje år ett s.k Spring Meeting. Det är ett mindre, mer kliniskt inriktat möte än t ex ASN. Amgen har därför uppmuntrat verksamhetschefer att företrädesvis ge unga blivande eller nyblivna specialister företräde till denna kongress. Vi har sponsrat 8-10 läkare (50%) till denna kongress de senaste åren, och av utvärderingarna att döma har de varit uppskattade och till stor klinisk nytta både för kongressdeltagaren och dennes kollegor på hemmakliniken.

 

Kongressen har varit förlagd till olika städer varje år t ex Washington DC, Chicago, Dallas och nu senast i Nashville. Platsen väljs av allt att döma där det finns ett kombinerat hotell och Convention Center, så att deltagarna kan bo ”på kongressen”. Deltagarantalet brukar vara runt 1500 läkare och ca 500 sköterskor/dietister/tekniker.

 

För 2010 års kongress har man således valt ett Walt Disney-hotell i Orlando; Walt Disney World Swan and Dolphin Resort. Som framgår av kartan ligger hotellet INTE i själva nöjesparken, men väl i dess närområde. I området finns även det kända Disney Institute, som bedriver utbildningsverksamhet inom en mängd olika branscher, och således inte har någon koppling till själva nöjesparken.


Kan man i den formella inbjudan på något sätt formulera ett tydligt ”avståndstagande” till besök på nöjesparken Disney World på så sätt att man skulle kunna sponsra (50%) läkares deltagande i denna kongress?

 

Program för 2010 är ännu inte klart, men kortfattad målsättning för kongressen samt föregående års program finns på följande länkar:

 

http://www.kidney.org/news/meetings/clinical/general/index.cfm

 

http://www.kidney.org/news/meetings/clinical/program/PHYSICIAN.cfm#pdf#pdf

 

För information om Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida, se nedanstående länk.

 

http://www.swandolphin.com/home.html

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Bedömningen görs under förutsättning att programmet 2010 är lika seriöst som 2009 samt att 2010 års program saknar fristående sociala aktiviteter.

 

Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida är en hotell- och konferensanläggning, belägen i nära anslutning Disney Worlds nöjespark. Dessutom finns golfbanor och spaanläggningar intill konferensanläggningen. “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010 är en internationell konferens som riktar sig till läkare, sjuksköterskor, dietister och tekniker. Amgen argumenterar för att Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida ska godkännas som plats för arrangemang, eftersom hotellet inte ligger i själva nöjesparken och man avser att i inbjudan till kongressen tydligt ta avstånd från besök i nöjesparken. Av EFPIAs frågor och svar framgår att Disneyland i Paris inte är en acceptabel plats för arrangemang. Se bilaga. I så fall kan inte heller Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando vara det heller, eftersom nöjesparken Disney World ligger i närheten. I detta fall finns också golfbanor och spa i närheten, vilket utgör ytterligare argument mot Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando. Kongressen beräknas samla cirka 2 000 deltagare, vilket gör att det finns gott om alternativa platser i USA att ha kongressen på. Tillräckliga logistiska skäl till varför man ska förlägga kongressen till Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando föreligger således inte. Ett avståndstagande till besök i nöjesparken i inbjudan uppväger inte heller min bedömning att Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando är en olämplig plats för arrangemang.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando inte är en godtagbar plats för arrangemanget “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “The National Kidney Foundation 2010 Spring Clinical Meetings (SCM10)”, 13-17 april 2010 på Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner
Compliance Officer, Leg Apotekare
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
Box 17608, SE-118 92 Stockholm
Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88
Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.