X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Visby som plats för arrangemanget "9th International Postgraduate Course in Endocrine Surgery", 24-28 augusti 2008.

CO004/07 2007-11-14

Ärende

Angående Visby som plats för arrangemanget "9th International Postgraduate Course in Endocrine Surgery", 24-28 augusti 2008.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Jan Zedenius, Department of Surgery, Karolinska universitetssjukhuset .

 

Anmärkning

Jan Zedenius, Karolinska universitetssjukhuset, som är organisatör av "International Postgraduate Course in Endocrine Surgery", Visby, 24-28 augusti 2008 har kontaktat LIFs compliance officer med begäran om besked om Visby i slutet av augusti är en godtagbar plats för arrangemang som sponsras av företag.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget i Visby i slutet av augusti är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Visby på sommaren är förvisso känt för fritidsaktiviteter. Sista veckan i augusti är dock högsäsongen över, varför det är acceptabelt att förlägga en kurs till Visby. Enligt Compliance Officers bedömning är därför Visby en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "9th International Postgraduate Course in Endocrine Surgery", Visby 24-28 augusti 2008.

 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Visby är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.