X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Lido, Venedig som plats för arrangemanget “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009.

CO002/09 2009-02-18

Ärende

Angående Lido, Venedig som plats för arrangemanget “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Abbott Scandinavia AB.

 

Anmärkning

Jennifer Spårén Bengtsson, Abbott har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande om Lido, Venedig som plats för arrangemanget “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009. Se bilaga för program.

 

Abbott anordnar varje år en kongressresa till European Robotic Urology Symposium för urologer. Förra året låg kongressen i Prag, 2009 års kongress är i Venedig. Kongressen är lagd i Venedig i år, eftersom den som är huvudorganisatör Dr Artibani (som är en av de 4 ledande urologerna inom detta område) bor i närheten av staden.

Detta är ett specialist område där det finns få kongresser att åka på.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Lido, Venedig är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Venedig i Italien är en världens mest kända turistorter. Lido är en ö i den venetianska lagunen, som kan nås inom cirka 10 minuter med vattenbus från Venedig. Lido är fr a känt för den internationella filmfestivalen. “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009, är en internationell konferens som riktar sig till kliniker som är intresserade av att följa den senaste utvecklingen av robotkirurgi inom urologi. Det främsta argumentet för att förlägga konferensen till Venedig är att en av huvudorganisatörerna bor i närheten. Eftersom konferensen har flera presentatörer av robotkirurgin på plats eller via video, så är det enligt Compliance Officers bedömning svårt att motivera varför symposiet ska förläggas till en av världens mest kända turistorter.   Tillräckliga logistiska skäl till varför man ska förlägga symposiet till Lido, Venedig föreligger därför inte.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Lido, Venedig inte är en godtagbar plats för arrangemanget “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “European Robotic Urology Symposium (ERUS’09)”, 23-25 september 2009 i Lido, Venedig.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Lido, Venedig inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm