X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Beauty through Science, Akademikliniken’s Fourth International Aesthetic Symposium", 5-7 juni 2008.

CO002/08 2008-04-17

Ärende

Angående Grand Hôtel, Stockholm som plats för arrangemanget "Beauty through Science, Akademikliniken’s Fourth International Aesthetic Symposium", 5-7 juni 2008.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Ingela Nilsson, Allergan Norden AB

 

Anmärkning

Ingela Nilsson, Allergan Norden AB, har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Grand Hôtel, Stockholm 5-7 juni 2008 är en godtagbar plats för arrangemanget "Beauty through Science, Akademikliniken’s Fourth International Aesthetic Symposium", som sponsras av företag.

 

Den 5-7 juni 2008 arrangeras för fjärde året i rad ett internationellt möte för plastikkirurger; ”Beauty through Science”. Arrangörer för mötet är Akademikliniken och det kommer att hållas på Grand Hôtel i Stockholm. Det är 4:e gången som mötet hålls på Grand Hôtel och det väntas detta år c:a 500 doktorer från Europa. Se bilaga. Allergan Norden AB undrar om företaget kan sponsra arrangemanget på Grand Hôtel, Stockholm genom att medverka som utställare för sitt läkemedel Vistabel.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget på Grand Hôtel, Stockholm är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Grand Hôtel, Stockholm är känt både bland allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal som ett av Sveriges mest exklusiva hotell. Det finns ett flertal mindre exklusiva lokaler i Stockholm, som kan ta emot cirka 500 läkare för kongresser. Några logistiska skäl för att förlägga arrangemanget på Grand Hôtel, Stockholm finns således inte. Några ekonomiska skäl för att förlägga arrangemanget på Grand Hôtel, Stockholm har inte presenterats. Även om det skulle vara så att arrangören fått ett förmånligt pris på arrangemanget, anser jag inte detta vara ett tillräckligt skäl till varför man förlägger ett symposium för hälso- och sjukvårdspersonal till ett av Sveriges mest exklusiva hotell. Enligt Compliance Officers bedömning är därför inte Grand Hôtel, Stockholm en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag intekan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "Beauty through Science, Akademikliniken’s Fourth International Aesthetic Symposium", 5‑7 juni 2008 på Grand Hôtel, Stockholm.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Grand Hôtel, Stockholm inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36 Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.