X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Juan Les Pins och Nice som platser för arrangemangen “49th Annual Meeting of the SCNP, Juan Le Pins, France, April 2-4, 2008” respektive “16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 5-9, 2008”.

CO002/07 2007-10-03

Ärende

Angående Juan Les Pins och Nice som platser för arrangemangen “49th Annual Meeting of the SCNP, Juan Le Pins, France, April 2-4, 2008” respektive “16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 5-9, 2008”.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Ole A. Andreassen och Torgny H. Svensson, Scandinavian College of Neuropsychopharmacology (SCNP).

 

Anmärkning

SCNP har kontaktat LIF med begäran om genomtänkta synpunkter på arrangemanget “49th Annual Meeting of the SCNP, Juan Les Pins, France, April 2-4, 2008”. Arrangemanget är förlagt till Juan Les Pins, eftersom “16th European Congress of Psychiatry, April 5-9, 2008”, är förlagt till Nice. Juan Les Pins ligger 15 minuter från Nices flygplats. Compliance Officer har tolkat detta som en begäran om ett ställningstagande till om Nice respektive Juan Les Pins är godtagbara som platser för arrangemang som sponsras av läkemedelsföretag.

 

Bedömning

Frågan är om arrangemangen i Nice respektive Juan Les Pins i april är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Nice är en relativt stor fransk stad med cirka 400 000 innevånare, som har en stor internationell flygplats, vilket gör att det är relativt lätt att ta sig dit från Sverige. Av frågor och svar om hur man ska tolka EFPIA-kodens krav på att arrangemang ska genomföras på lämpliga platser framgår bl a följande ”…agreed that it is justified that some regular large scale international events are held in certain big cities”. Se bilaga.

 

Trots Nices relativa exklusivitet kan det därför vara acceptabelt att förlägga en kongress till Nice. Enligt Compliance Officers bedömning är därför Nice en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

 

Juan Les Pins är en liten ort på franska Rivieran mellan Nice och Cannes, 15 minuter från Nices flygplats. Eftersom Juan Les Pins lätt kan nås från Nices flygplats och Nice är en godtagbar plats för arrangemang, kan det därför vara acceptabelt att förlägga ett möte i Juan Les Pins. Enligt Compliance Officers bedömning är därför Juan Les Pins en godtagbar plats för arrangemang som sponsras av företag.

 

Jag har bett Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, om ett icke-bindande förhandsbesked, om det är acceptabelt att en skandinavisk specialistförening har sin konferens utanför Skandinavien, då majoriteten av läkarna finns i Skandinavien, eftersom man inte får ha konferens utomlands, om majoriteten av läkarna kommer från Sverige.  Se bilaga. Av IGMs förhandsbesked framgår att det är i detta fall är acceptabelt att förlägga mötet utanför Skandinavien, då det ligger i anslutning till en stor europeisk kongress i Nice och flera av föreläsarna inte är skandinaver. Se bilaga.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “49th Annual Meeting of the SCNP, Juan Les Pins, France, April 2-4, 2008” samt “16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 5-9, 2008”.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner, att Nice och Juan Les Pins är godtagbara platser för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.