X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Yasuragi Hasseludden, Stockholm, som plats för att arrangera en utbildning av Sveriges Läkare Under Utbildning i Psykiatri, 20 – 22 januari 2016.

CO001/15 2015-06-17

Ärende

Angående Yasuragi Hasseludden, Stockholm, som plats för att arrangera en utbildning av Sveriges Läkare Under Utbildning i Psykiatri, 20 – 22 januari 2016.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Jeanette Capocci Yasuragi Hasseludden

 

Anmärkning

 

Jeanette Capocci har kontaktat LIF Compliance Officer med begäran om Yasuragi Hasseludden är en godtagbar plats för att arrangera en utbildning av Sveriges Läkare Under Utbildning i Psykiatri. Se bilaga.

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang på Yasuragi Hasseludden är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande regler och principer, Artikel 2b Val av ort och lokal, där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket.

 

”Valet av ort och lokal för sammankomstens genomförande ska vara rimligt i relation till

syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar. Företag ska inte heller bidra ekonomiskt till sammankomster som förlagts till sådana platser. LIF:s Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Yasuragi Hasseludden är en spa- och konferensanläggning ca 20 min från Stockholm i Saltsjö-boo, men som hos allmänheten är mest känt för sitt spa med bl.a. japanska bad. Det finns enligt LIFs CO inte tillräckliga logistiska skäl att hålla en konferens på Yasuragi Hasseludden, då det torde finnas gott om alternativ i Stockholmsområdet som kan husera 200 deltagare.

Compliance Officers bedömning är därför att Yasuragi Hasseludden inte är en godtagbar plats för ett arrangemang, om det sponsras av företag.

Detta innebär att företag inte kan sponsra en utbildning av Sveriges Läkare Under Utbildning i Psykiatri på Yasuragi Hasseludden, 20 – 22 januari 2016.

 

 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Yasuragi Hasseludden inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande principer och regler, Artikel 2b Val av ort och lokal.

 

 

 

_________________________

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas
Compliance Officer, Leg Apotekare
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
Box 17608, SE-118 92 Stockholm
Tel: +46 8 462 37 47 Mobil: +46 703 - 88 13 98
Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.