X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Åre som plats för arrangemanget “OGU-dagarna”, 15 - 16 april 2013.

CO001/12 2012-06-18

Ärende

Angående Åre som plats för arrangemanget “OGU-dagarna”, 15 - 16 april 2013.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Gustaf Biasoletto - Kvinnokliniken Östersund.

 

Anmärkning

Gustaf Biasoletto har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om besked om Åre är en godtagbar plats för arrangemang av “OGU-dagarna”, 15 - 16 april 2013.

 

Sammanfattningsvis anser kvinnokliniken, att Åre, trots dess rykte som populär skidort, bör godkännas som plats för arrangemanget. Skälen till detta sammanfaller i princip med kriterierna för av LIFs CO tidigare godkända arrangemanget ”Mittnordiskt gynekologmöte”. Framför allt närheten till Trondheims internationella flygplats har en möjlighet att erbjuda bra kommunikationer för de tidspressade föreläsarna, och de nordiska deltagarna. Åre erbjuder också flera lämpliga konferensanläggningar, som kan erbjuda boende, utställningshallar, seminarierum och föreläsningsmöjligheter inom samma anläggning. Slutligen hålls inte dagarna under högsäsong, vilket innebär att budgeten för arrangemanget kan begränsas och anmälningsavgiften därmed hållas låg, vilket har stor betydelse för att bibehålla deltagarantalet på nuvarande höga nivå.

 

Se bilagor.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Åre är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

Åre är en känd skidort i Jämtland som ligger cirka 60 kilometer från gränsen till Norge. “OGU-dagarna” är ett nordiskt möte som riktar sig till alla de nordiska föreningarna för icke-specialister inom obstetrik och gynekologi. Under det aktuella datumet för mötet föreligger goda möjligheter till skidåkning, då det enligt skidanläggningsföretaget Skistar lämnas snögaranti t.o.m. 1 maj.

 

Till skillnad från det av LIF CO tidigare godtagbara arrangemanget ”Mittnordiskt gynekologmöte” (CO012/08), där deltagarna var från orter i närliggande regioner, är deltagarna i detta fall från hela Sverige och Norden. Närheten till Trondheims internationella flygplats och att Åre erbjuder flera lämpliga konferensanläggningar till rimliga priser är inte tillräckliga logistiska skäl till att förlägga arrangemanget till Åre under skidsäsong.

 

Compliance Officers bedömning är därför att Åre inte är en godtagbar plats för arrangemanget “OGU-dagarna”, 15 - 16 april 2013, om det sponsras av företag.   Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “OGU-dagarna”, 15 - 16 april 2013, i Åre.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Åre inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Rikard Pellas

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 47  Mobil: +46 70 38 813 98

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.