X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Storlien som plats för arrangemang “Grensetreff i Storlien 1-3 februari 2008”.

CO001/08 2008-01-07

Ärende

Angående Storlien som plats för arrangemang “Grensetreff i Storlien 1-3 februari 2008”.

 

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Fresenius Kabi AB, B Braun Medical AB, Baxter Medical AB, GlaxoSmithKline AB, Tyco Healthcare Norden AB, Octapharma AB, Meda AB, Bristol-Myers Squibb AB, GE Healthcare AB, Abbott AB.

 

Anmärkning

Monica Gunnarsson, Fresenius Kabi har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Storlien som plats för arrangemang ”Grensetreff i Storlien 1-3 februari 2008”.

 

Utifrån inbjudan identifierades övriga parter.

 

 

Bedömning

Frågan är om arrangemanget i Storlien, 1-3 februari 2008 är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Kapitel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs Compliance Officer. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Storlien är en känd skidort i Åre kommun, Jämtland som ligger några kilometer från gränsen till Norge. Den lilla orten är uppbyggd kring turism såsom alpin skidåkning, längdskidåkning och fjällvandring. Platsen är hos gemene man följaktligen känd för sina vintersporter.

 

Å andra sidan är ”Grensetreffen” en vetenskaplig sammankomst för läkare från norra Sverige, Norge och Finland. Där det från Sverige kommer läkare från Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Från Norge kommer läkare från Trondheim och Namsos. Dessa orter ligger alla i närheten av Storlien. Vidare kommer samtliga läkare att ta sig till Storlien med bil eller tåg. Det finns således logistiska skäl att i detta fall godkänna Storlien som plats för arrangemang.

 

Acting Compliance Officers bedömning är därför att Storlien på grund av logistiska skäl, i detta fall, är en godtagbar plats för arrangemang, som sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”Grensetreff i Storlien 1-3 februari 2008”.

 

Beslut

LIFs Acting Compliance Officer finner, att Storlien är en godtagbar plats för arrangemang ”Grensetreff i Storlien 1-3 februari 2008” och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Rikard Pellas

Acting Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 47, Mobil: +46 70 38 813 98

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.