X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ang Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm som plats för del av arrangemanget “Bayers vetenskapliga symposium om multipel skleros 25-27 april, 2008, Stockholm”

CO003/07 2007-10-04

Ärende

Ang Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm som plats för del av arrangemanget “Bayers vetenskapliga symposium om multipel skleros 25-27 april, 2008, Stockholm”

 

Parter

LIF Compliance officer ./. Bayer AB

 

Anmärkning

Bayer AB har kontaktat LIF med begäran om utlåtande över Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm som plats för del av arrangemanget “Bayers vetenskapliga symposium om multipel skleros 25-27 april 2008, Stockholm”.

 

Bedömning

Frågan är om Blå hallen, Stadshuset, Stockholm som plats för föreläsning och kongressmiddag är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang och inbjudningar.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Beslut om vilka platser som enligt ovan icke skall komma i fråga fattas av LIFs compliance officer. Ett av compliance officer fattat beslut kan överklagas.Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser.”

 

Blå hallen i Stadshuset rymmer cirka 1 200 deltagare och är framför allt känt för att Nobelbanketten går av stapeln där.

 

Av frågor och svar om hur man ska tolka EFPIA-kodens krav på att arrangemang ska genomföras på lämpliga platser framgår bl a följande ”For instance, the choice of a given venue may be objectively justified by logistical reasons (need to accomodate a large number of participants…”. Se bilaga.

 

Välkomstmiddag med föreläsning kommer att hållas på Münchenbryggeriet, medan symposiet kommer att avhållas på Stockholms Universitet, Campus. Företaget har undersökt alternativa platser för kongressmiddagen, men med tanke på det relativt stora deltagarantalet, cirka 1 000 st, finns det inte så många alternativ att välja mellan i centrala Stockholm, där deltagare bor på olika hotell.

 

Logistiska skäl talar därför för att Blå hallen, Stadshuset i detta fall kan accepteras som plats för föreläsning med kongressmiddag.

 

Beslut

LIFs compliance officer finner, att Blå hallen, Stadshuset, Stockholm är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., 4 Arrangemang.

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.