X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö som platser för arrangemanget ”Elonva® lanseringsmöte”, 21 respektive 22 september 2010.

CO007/10 2010-07-19

Ärende

Angående Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö som platser för arrangemanget ”Elonva® lanseringsmöte”, 21 respektive 22 september 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB.

 

Anmärkning

Camilla Poljén, MSD har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Turning Torso, Malmö som plats för arrangemanget ”Elonva® lanseringsmöte”, 22 september 2010. MSD har i sin begäran framhållit följande:

Turning Torso väckte vid invigningen stor uppmärksamhet och har varit ett populärt turistmål i Skåne. Dock anser vi att nyhetsvärdet och dragningskraften sjunkit betydligt för läkare och sköterskor ifrån region Skåne.

Lokalens läge ligger praktiskt till för deltagare som kommer direkt från mottagningsarbetet på kliniker i närområdet, och vi anser det vara ett relevant och ändamålsenligt alternativ för att hålla utbildningar för sjukvårdspersonal från region Skåne.

Region Skåne har själva anordnat utbildningar där samt att det dessutom har byggts nya kongressanläggningar i Malmö som torde ha större nyhetsvärde än Turning Torso för lokalbefolkningen.

Förfrågan gäller i detta fall ett möte för ca 70 personer från regionen.

Då inbjudan också omfattar möte med samma program på Nalen i Stockholm 20 september 2010 och Liseberg i Göteborg 21 september 2010, har LIFs Compliance Officer på eget initiativ beslutat sig för att också pröva Liseberg, Göteborg som plats för detta arrangemang. Se bilaga för program.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Liseberg är Nordens största nöjespark och Sveriges populäraste turistmål. Enligt Göteborg & Co, som har till uppgift att marknadsföra Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad, så kan du på Lisberg göra allt från att njuta av artister i världsklass till att åka Nordens största berg- och dalbana i trä, Balder.

 

Se bilaga för program för ”Elonva® lanseringsmöte”. 2010. Elonva® är en gonadotropin som används för kontrollerad ovariell stimulering (COS) i kombination med GnRH-antagonist för utveckling av multipla folliklar hos kvinnor som deltar i program för assisterad befruktning (ART).

 

Liseberg är således inte acceptabel som plats för arrangemang under säsong. Av Lisbergs hemsida framgår dock att nöjesparken är stängd den 21 september, vilket innebär att nöjesparkens attraktioner inte kan utnyttjas detta datum.

Turning Torso är en skyskrapa vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen, Malmö, som invigdes 2005. Byggnaden är ritad och konstruerad av arkitekten Santiago Calatrava och ägs av HSB. Turning Torso är Sveriges högsta byggnad. De två översta våningarna (53 och 54) är konferensanläggningen Turning Torso Meetings. Turning Torso väckte i samband med invigningen uppmärksammat för den speciella arkitekturen och de höga kostnaderna för att färdigställa byggnaden. LIFs CO uppfattade därför Turning Torso på den tiden som ett exklusivt konferensställe (något formellt beslut om Turning Torso har dock tidigare inte fattats av LIFs CO). Sedan dess har 5 år förflutit och nyhetsvärdet och dragningskraften och därmed den uppfattade exklusiviteten har minskat, särskilt hos personer i södra Sverige.

 

LIFs Compliance Officers bedömning är därför att Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö är godtagbara platser för arrangemanget ”Elonva® lanseringsmöte”, 21 respektive 22 september 2010.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”Elonva® lanseringsmöte”, Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö, 21 respektive 22 september 2010.

 


 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Liseberg, Göteborg och Turning Torso, Malmö är godtagbara platser för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36 Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.